Aviation Valley, Maastricht Airport

Verwerving en ontwikkeling van grootschalige nieuwe distributiecentra op Aviation Valley nabij Maastricht Airport. Op 3 clusters met een totale omvang 27 ha wordt in totaal circa 180.000 m2 warehouses gerealiseerd. Meer hierover is te lezen in het volgende persbericht.
Zie ook www.logistic-campus.nl en www.aviation-valley.nl

Logistic campus Holtum

Ontwikkeling van grootschalig nieuw distributiecentrum met een omvang van circa 148.000 m2 aan de Holtum Noordweg in Born, ten tijde van presentatie het grootste distributiecentrum (in aanbouw) van Nederland. Meer hierover is te lezen in het volgende persbericht.
Zie ook www.logistic-campus.nl

Verkoop kantoorgebouw regio Eindhoven

Namens een particuliere belegger bracht Aedesco de verkoop tot stand van een kantoorgebouw. De koper gaat het gebouw transformeren naar appartementen (huur).

Verwerving appartementen, Maastricht

Namens een investeringsfonds heeft Aedesco een technische due dilligence uitgevoerd in het kader van de verwerving van appartementen in Maastricht. Het betrof een aantal bestaande appartementen die gerenoveerd worden en nieuwbouw (transformatie).

Centrumplan IJsselstein

Namens Artica Vastgoedontwikkeling heeft Aedesco een splitsing in appartementsrechten en koop-, aannemingsovereenkomsten tot stand gebracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan de verhuur van commerciŽle ruimten en verkoop van verhuurde winkelpanden (belegging).
Zie ook www.hartje-ijsselstein.nl

Warehouses regio midden-Limburg

Namens een particuliere belegger bracht Aedesco een nieuwe langjarige huurovereenkomst tot stand voor een grootschalig distributiecentrum met een omvang van circa 125.000 m2.
Met de zittende huurder zijn nieuwe afspraken gemaakt voor verlenging van verschillende kortlopende huurcontracten.

Centrumplan Ommen

In opdracht van Artica Vastgoedontwikkeling heeft Aedesco koopovereenkomsten gesloten met de gemeente, koop- en aannemingsovereenkomsten opgesteld, splitsingen in appartementsrechten tot stand gebracht en meegewerkt aan de verkoop van commerciŽle ruimten en woningen.
Voor meer informatie zie www.hanzestad-ommen.nl

Huurderswisseling Supermarkt regio Eindhoven

Namens een particuliere belegger bracht Aedesco overeenkomsten tot stand bij de wisseling van supermarktformule's.
Met de zittende huurder zijn afspraken gemaakt voor ontbinding van de huurovereenkomst en met de komende supermarktorganisatie is onderhandeld om te komen tot een nieuwe huurovereenkomst. Beide overeenkomsten zijn opgesteld door Aedesco.

Verkoop winkelpanden regio Breda

Aedesco bracht in samenwerking met de belegger de verkoop tot stand van twee winkelpanden. De winkels worden verkocht aan de zittende huurders, de koopovereenkomsten en een allonge op de huurovereenkomst zijn opgesteld door Aedesco

Herontwikkeling De Beemdhof, Heteren

Namens Artica Vastgoedontwikkeling heeft Aedesco het bestaande gebouw samen met een nieuwbouw ondergebracht in een splitsing in appartementsrechten. De splitsing kwam tot stand door samenwerking tussen de oorspronkelijke eigenaren en de projectontwikkelaar. De oorspronkelijke eigenaren hebben hun eigendom (belegging) behouden en na realisatie van de verbouwing en uitbreiding een nieuwe winkelruimte verkregen.
Zie ook www.denieuwebeemd-heteren.nl

Startersappartementen Westerpoort, Oss

Aedesco heeft de projectontwikkelaar ondersteund bij bezwaarprocedure(s) tegen de nieuwbouw van een nieuw appartementen complex en de aannemingsovereenkomst tot stand gebracht met de aannemer.

Winkelcentrum Makadocenter, Alblasserdam

Aedesco heeft de projectontwikkelaar ondersteund in het tot stand komen van overeenkomsten inzake de nieuwbouw van circa 1.625 m2 winkels en 25 appartementen aan de kop van het Makadocenter in Alblasserdam. De splitsing in appartementsrechten is herzien, het bestaande- en nieuwe complex zijn (opnieuw) gesplitst in appartementsrechten. Naast deze splitsing zijn er bijzonderheden aan de orde geweest m.b.t. overdrachtsbelasting en btw. Er zijn huurovereenkomsten opgesteld en er is meegewerkt aan de verkoop van de commerciŽle ruimten aan een institutionele belegger.

Huisvesting en BHV-plan L1 Radio-TV

Voor de regionale omroep L1 Radio-TV in Maastricht heeft Aedesco een aanbesteding georganiseerd en nieuwe overeenkomsten tot stand gebracht voor het onderhoud van installaties.
In een eerder stadium heeft Aedesco de mogelijkheden onderzocht om de Facilitaire Dienst beter in te richten. Ook is een nieuwe facilitair medewerker aangesteld. De organisatie van de interne bedrijfshulpverlening is opnieuw in kaart gebracht. Aedesco heeft een nieuw beheersdocument geschreven en het noodplan voor de vestiging Maastricht geactualiseerd. Daarbij zijn de documenten met betrekking tot veiligheid op elkaar afgestemd.