Algemene voorwaarden

Aedesco consultancy • real estate, Aedesco consultancy, Aedesco real estate zijn handelsnamen van de besloten vennootschap Aedesco Projects b.v., gevestigd te Sint-Oedenrode en ingeschreven in het handelsregister van de kamers van koophandel onder nummer 72706724.
Daar waar waar op deze website Aedesco is vermeld wordt bedoeld de besloten vennootschap Aedesco Projects b.v. tenzij uitdrukelijk anders is vermeld.

Opdrachten en werkzaamheden worden uitgevoerd door de Aedesco Projects b.v. en uitdrukkelijk niet door één van haar aandeelhouders, of diegenen die voor haar werkzaam zijn.
Aedesco hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijk is opgenomen. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle diensten die verleend worden en/of werkzaamheden die worden uitgevoerd door Aedesco.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zal, in aanvulling op de Algemene voorwaarden, de Regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau R.V.O.I. 2001 van toepassing zijn op de dienstverlening van Aedesco en aan de haar verleende opdracht(-en).

De meest recent gehanteerde Algemene voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en kunnen gedownload worden door middel van de link onderaan deze pagina. Een afschrift van de R.V.O.I. 2001 is op verzoek (digitaal) verkrijgbaar.

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen door Aedesco nadere en/of aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden.